Lambertus Verhage  kennis & ervaring  

Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

  • Effectief en kostenbesparend Licentiemanagement  (met benodigde diepgaande contractkennis). 
  • Functionele scope en Selectie van geïntegreerde bedrijfssoftware (ERP) op centraal niveau
  • Data: Configuratie Management en van artikelen;
  • Lid Internationale ICT Commissies  met Audits van ERP-implementaties
  • Implementatie eerste ontwikkelreeks van geïntegreerde Bedrijfssoftware voor productieplanning op lokaal niveau - 200.000 manuur op jaarbasis met Multi Resource Planning;

PHD-begeleiding

In internationaal verband PhD studenten begeleiden in hun 1e studiejaar. Kern: Methodologische opzet/inhoud onderzoeksvoorstel.

ICT-Veiligheid

Veiligheid van Data in de ICT in een zowel typisch veiligheid bewuste organisatie als in wetenschappelijke forums op gebruikersniveau (Windows & Android).
Big-Data: Onderzoek naar de beveiliging vanuit databaseniveau met real-time memory.

ICT naar organisatieontwikkeling

Realisatie Business Case: Personele reductie vanuit de geïnstalleerde software met een normstelling gezien naar de oude organisatie met nieuw  “functioneel gebruik”  Dit in plaats  van de traditionele kaasschaaf methode.