IWKB - Services

Promotie- (PhD) en of Mastertraject

Levert in samenspraak met uw promotor/begeleider ondersteuning aan uw promotie- en of scriptietraject op het gebied van de opzet, toegepaste methodologie en referenties (gebruik referentiesoftware).

ContractManagement

Ondersteuning bij uitbesteding van ICT-functies. Uitbestedingen creëren bijzondere contracten waarin o.a. licenties, onderhoud en nieuwe/toekomstige functionaliteiten zijn geregeld, met relatief hoge kosten. 

Huurdersbelangen Woningcorporaties

Kennis als "Interim voorzitter" Huurdersbelangen. Herstructurering bestuur en begeleiden fusie regionale Wooncorporaties.

Publieke Domein

Adviseert geïntegreerde informatievoorziening voor (project)leiding, beleidsadvies, innovatie en uitvoering.