Lambertus Verhage  kennis & ervaring  

ICT-Veiligheid

Veiligheid van Data in de ICT in een zowel typisch veiligheid bewuste organisatie als in wetenschappelijke forums op gebruikersniveau (Windows & Android).
Big-Data: Onderzoek naar de beveiliging vanuit databaseniveau met real-time memory.

ICT naar organisatieontwikkeling

Realisatie Business Case: Personele reductie vanuit de geïnstalleerde software met een normstelling gezien naar de oude organisatie met nieuw “functioneel gebruik”  Dit in plaats  van de traditionele kaasschaaf methode.

Elektro(nica)techniek en Medische Techniek in een alg. ziekenhuis

Uitgebreide Elektro(nica) ervaring in gebouwbeheer en de opbouw (implementatie) van de Medische Techniek in de jaren 80/90. Deze periode diende al basis voor verdere studies. 

ICT-Kerncompetenties


  • Effectief en kostenbesparend Licentiemanagement  (met benodigde diepgaande contractkennis);
  • Functionele scope en Selectie van geïntegreerde bedrijfssoftware (ERP) op centraal niveau;
  • Data:Configuratie Management en van artikelen;
  • Lid Internationale ICT Commissies  met Audits van ERP-implementaties;
  • Implementatie eerste ontwikkelreeks van geïntegreerde Bedrijfssoftware voor productieplanning op lokaal niveau - 200.000 manuur op jaarbasis met Multi Resource Planning.

PHD-begeleiding

In internationaal en nationaal verband begeleiding van PhD studenten, vooral,  in hun 1e studiejaar. Kern: Methodologische opzet/inhoud met een onderzoeksvoorstel.