Lambertus Verhage  kennis & ervaring  

Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Effectief en kostenbesparend Licentiemanagement  (met benodigde diepgaande contractkennis). 
Selectie geïntegreerde bedrijfssoftware (ERP) op centraal niveau voor het deel Configuratie Management en van artikelen;
Lid Internationale  ICT Commissies;
Implementatie eerste ontwikkelreeks van geïntegreerde Bedrijfssoftware voor productieplanning op lokaal niveau - 200.000 manuur op jaarbasis met MRP;
In internationaal verband PhD studenten begeleiden in hun 1e jaar. Kern: Methodologische opzet/inhoud onderzoeksvoorstel.

ICT-Veiligheid

Detailkennis van ICT veiligheid in een zowel typisch veiligheid bewuste organisatie als in weten-schappelijke forums voor gebruikersniveau (Windows & Android).
Big-Data: Onderzoek naar de beveiliging vanuit databaseniveau met real-time memory.

Management-afstemming

Realisatie Business Case reductie van VTE’n  in een complexe organisatie. Met normstelling per “functioneel gebruik” i.p.v. de kaasschaaf methode